COVID-19 Maatregelen tegen het coronavirus

Netwerk NV zet zich in op het voorkomen van de verspreiding van het Coronavirus. Wij willen u hierbij graag informeren over de COVID-19 maatregelen die wij genomen hebben inzake de plaagdierbeheersing bij u op locatie.
Onze plaagdierspecialisten laten de werkbon na afloop van de bestrijding of wering niet door u ondertekeningen. Onze plaagdierspecialist ondertekent met uw naam de werkbon op zijn tablet. Daarnaast dragen de specialisten handschoenen die na elk bezoek worden vervangen.

covid-19-voorbeeld
covid-19-cel
groene-achtergrond
muizenval

Wij helpen u graag!

Zoals u weet vormen plaagdieren een risico voor de volks- en diergezondheid en voedselveiligheid. Plaagdierbeheersing is daarom ook op dit moment van groot belang. Hierbij moet zorgvuldig worden afgewogen welke activiteiten noodzakelijk zijn op de samenleving om deze risico’s te bestrijden. N.B. tot op heden is niet gebleken dat (plaag)dieren het Coronavirus kunnen verspreiden; de rol van dieren wordt op dit moment nog onderzocht.

Wij hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd over onze COVID-19 Maatregelen. Indien u vragen heeft of verdere toelichting wenst horen wij dat graag. U kunt contact opnemen met onze binnendienst via 078-622 22 47, per e-mail plaagdieren@netwerknv.nl of bezoek onze corporate website.